Gymnázium Budějovická

Přednáška naší absolventky a současné diplomatky Jany Duškové

Naposledy upraveno , Kateřina Krýzlová

Dne 25. 6. 2018 navštívila gymnázium v rámci tzv. projektového dne u příležitosti oslav 60. výročí založení školy absolventka dvojjazyčného česko-španělského studia z let 1996-2002, Mgr. Jana Dušková, působící nyní v diplomatických službách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Jana po absolvování bilingvy na naší škole pokračovala ve studiu hispanistiky na FF UK a posléze se zaměřila na studium mezinárodních vztahů a diplomacie na Diplomatické akademii MZV ČR. Působila na Velvyslanectví České republiky ve Španělském království a nyní se připravuje na svou konzulární misi na velvyslanectví v Peru.

Studentům ve své přednášce komplexně přiblížila povolání diplomata i úskalí, která s sebou tato práce přináší. Zaměřila se také na problematiku některých španělsky mluvících zemí, zejména Venezuely a Kolumbie, a na možnost pomoci daným regionům prostřednictvím spolupráce České republiky v rámci EU. Studentům rovněž představila fotografie z návštěvy generálního tajemníka OAS Luise Almagra v Praze. Dále studentům přiblížila funkci konzula, který jednak pomáhá českým občanům v dané zemi a zároveň dohlíží na regulérnost udělování víz. Povolání a funkci diplomata obecně shrnula slovy: Je to možnost reprezentovat svou zemi a být na ni hrdý. Na závěr své přednášky ocenila výuku španělštiny na naší škole, která ji kvalitně připravila na její současnou práci.

Janě velmi děkujeme za podnětnou přednášku a doufáme, že si někdy opět udělá čas na návštěvu svého gymnázia.


Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Kateřina Krýzlová