Gymnázium Budějovická

Přednáška o Latinské Americe - prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Naposledy upraveno , Kateřina Krýzlová

V pondělí 24. června v rámci tzv. přednáškového dne na GYBU jsme měli nesmírnou čest přivítat na škole po letech znovu pana profesora Josefa Opatrného, věhlasnou českou kapacitu v oblasti dějin Latinské Ameriky, amerického kontinentu a obecných hispánských dějin.

Pan profesor zájemcům také z řad svých bývalých studentek (paní profesorky Krýzlová, Moučková a Mužíková Paclíková) a příznivcům obecných španělských dějin ze tříd všech typů studia znovu přiblížil pojmy Latinská Amerika či kreolové (criollos), literární a státnické velikány, jakými byli José Martí (Kuba) či Rubén Darío (Nikaragua), cestu Kryštofa Kolumba na americký kontinent, španělskou královnu Isabel de Castilla a její lásku k manželovi (Fernando de Aragón) nebo Kolumbovu portugalskou choť (Felipa Moniz) a její rodinné zázemí.

Zmínil také názor, který asi neocení vyučující českého jazyka, a to o správném psaní slova Indián nikoli indián, jelikož původní historická etymologie slova vychází z pojmu „obyvatel Indie".

Pan profesor přidal ještě aktuální pohled na problémy týkající se Venezuely v porovnání s jejím historickým a geografickým kontextem. Na dotaz z publika pohovořil také o své právě chystané publikaci o argentinském fenoménu - Evita Perón.

Za nadstandardní a nesmírně poutavou přednášku panu profesorovi srdečně děkujeme a určitě se těšíme na další.

Za španělskou sekci,

Mgr. Kateřina Krýzlová

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Kateřina Krýzlová