Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z biologie

Laboratorní práce z biologie mají studenti čtyřletého studia v prvním ročníku, studenti osmiletého studia v ročníku pátém. Šestileté studium laboratorní práce nemá zařazeny do učebních plánů. Práce se realizují jedenkrát za čtrnáct dní ve dvou hodinách během studia botaniky a části zoologie.

OSMOTICKÉ JEVY

, RNDr. Daniela Borůvková

V laboratorních pracích z biologie studenti 5. ročníku 8letého studia pozorovali osmotické jevy na buňkách pokožky čevené odrůdy cibule kuchyňské. Nejprve si všímali chování buněk při prosátí slané…

OTISKOVÝ PREPARÁT LISTU ZELENCE

, RNDr. Daniela Borůvková

V laboratorních pracích z biologie studenti 5. ročníku 8letého studia pozorovali tzv otiskový preparát spodní strany listu zelence s dobře viditelnými průduchy i svrchní strany listu, kde průduchy…

OTISKOVÝ PREPARÁT LISTU IBIŠKU

, RNDr. Daniela Borůvková

V laboratorních pracích z biologie studenti 5. ročníku 8letého studia pozorovali tzv otiskový preparát spodní strany listu ibišku s dobře viditelnými průduchy i svrchní strany listu, kde průduchy…

PŘÍČNÝ ŘEZ SÍTINOU 2017

, RNDr. Daniela Borůvková

V laboratorních pracích z biologie studenti 5. ročníku 8letého studia pozorovali aerenchym na příčném řezu sítinou.Byly dobře vidět hvězdicovité buňky i velké interceluláry.Zapsala a fotila D.…

Sklereidy

, Stanislav Búth

V laboratorních pracích z botaniky studenti 5. A zjišťovali, jak vypadají pod mikroskopem celkem tvrdá zrníčka, která cítí, když jedí hrušky. Dužninu hrušky rozetřeli ve vodě na podložní sklo,…

Škrobová zrna

, Stanislav Búth

V laboratorních pracích z biologie studenti 5. A v rámci výuky botaniky připravili dočasný preparát škrobových zrn, která získali z oddenkových hlíz lilku bramboru. Škrobová zrna pozorovali a…

Plazmolýza

, Stanislav Búth

V rámci výuky fyziologie rostlin studenti 5. A ze suknice červené cibule zhotovili vodní preparát. Zjistili, že centrální vakuola s antokyany vyplňuje celou buňku. V roztoku chloridu sodného nebo…