Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z biologie

Laboratorní práce z biologie mají studenti čtyřletého studia v prvním ročníku, studenti osmiletého studia v ročníku pátém. Šestileté studium laboratorní práce nemá zařazeny do učebních plánů. Práce se realizují jedenkrát za čtrnáct dní ve dvou hodinách během studia botaniky a části zoologie.

Trichomy

, Stanislav Búth

Studenti 5. A v dalších laboratorních pracích připravili mikroskopický preparát trichomů hlošiny úzkolisté. Pro pozorování trichomů ibišku zkusili pomocí bezbarvého laku metodu otisku. Svá pozorování…

Antokyany

, Stanislav Búth

V laboratorních pracích z biologie využila 5. A vodný extrakt antokyanů, který připravili studenti 4. A v laboratorních pracích z chemie. Opakovali, že antokyany jsou v neutrálním prostředí fialové,…

Krycí pletiva

, Stanislav Búth

V dalších laboratorních pracích z botaniky připravili studenti mikroskopický preparát spodní epidermis listu muškátu. Pozorovali tvar epidermálních buněk, rozmístění průduchů a trichomy, které se u…

Aerenchym sítiny rozkladité

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací z botaniky studenti provedli několik příčných řezů stonkem sítiny rozkladité. Pozorovali buňky s tenkými buněčnými stěnami a velkými intercelulárami. Na základě svého…

Buňky češule růže šípkové

, Stanislav Búth

V další laboratorní práci studenti připravili dočasný vodní mikroskopický preparát z dužniny češule (šípku) růže šípkové. Při pozorování mikroskopem se soustředili na oranžové chromoplasty, které…

Buňky lístku měříku

, Stanislav Búth

Lístek mechu měříku je velmi vhodný materiál pro pozorování buněk s výraznými buněčnými stěnami a množstvím chloroplastů. Studenti zhotovili dočasný vodní mikroskopický preparát, pozorovali buňky a…

Buňky suknice cibule kuchyňské

, Stanislav Búth

Po seznámení s bezpečnostními předpisy se studenti učili zhotovovat první dočasné mikroskopické preparáty. První preparát, který zhotovili, byla suknice cibule kuchyňské. Pro zvýraznění buněčné stěny…