Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Extrakce rostlinných barviv

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací žáci 4. B extrahovali z rostlinného materiálu rostlinná barviva. Z muškátu extrahovali chlorofyly do vody a lihu a později je vytřepali do benzínu. Z červeného zelí…

Extrakce DNA z rajčat

, Stanislav Búth

14. prosince žáci třídy 4. A extrahovali z rajčat kyselinu deoxyribonukleovou. Rajčata rozmačkali v mikrotenovém sáčku se 100 ml destilované vody. Potom přidali lžičku chloridu draselného a dvě lžíce…

Chemické reakce pod mikroskopem

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací z chemie žáci kvarty A osmiletého studia připravili na podložním skle z krystalků kalcitu a kyseliny chlorovodíkové chlorid vápenatý. Po přidání zředěného roztoku…

Čtyřbarevný sníh

, Stanislav Búth

1. února se třída 2. B seznámila zábavnou formou s absorpčními vlastnostmi polyakrylátu sodného. Do čtyř kádinek vyučující nasypal po lžíci polyakrylátu a přidal vodný roztok potravinářského…

Instantní sníh

, Stanislav Búth

V rámci výuky chemie v sekundě a v terciích byl předveden experiment "Instantní sníh". K pokusu je třeba koupit polyakrylát sodný a potravinářské barvy. Polyakrylát sodný je superabsorbent, který…

Dehydratace sacharosy

, Stanislav Búth

V hodinách chemie byl demonstrován experiment, který ukazuje dehydratační vlastnosti koncentrované kyseliny sírové. Byl použit krystalický řepný cukr (sacharosa) a koncentrovaná kyselina sírová. Do…

Příprava solí karboxylových kyselin

, Stanislav Búth

Žáci 4. A v rámci výkladu o neutralizaci a vzniku solí karboxylových kyselin připravili v laboratoři chemie dva ethanoáty. Nejdříve z oxidu měďnatého a kyseliny octové zahříváním připravili modrý…