Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Barevné popisovače

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací v chemii se žáci 4. A a 4. B pokusili zjistit, jestli barvu popisovače tvoří jedna barva nebo směs více barev. K tomu využili chromatografii. Vyzkoušeli papírovou…

Chromatografie

, Stanislav Búth

Žáci 4. A v rámci laboratorních prací v chemii extrahovali z listů muškátu do ethanolu směs rostlinných barviv a tu dělili na složky pomocí papírové vzestupné chromatografie. Na chromatogramu…

Hodina moderní chemie

, Marie Pšenicová

První jarní den dorazila do školy návštěva z VŠCHT. Studentky doktorského studia přinesly celou řadu materiálů, zajímavostí, dárků a dobrot. Program se však věnoval především chemii potravin. Byl…

Chemikova zahrádka

, Stanislav Búth

V úterý 12. března studenti 4. B prováděli efektní experiment s vodním sklem. Do vodou zředěného vodního skla vhodili postupně krystalky chloridů železitého, nikelnatého a kobaltnatého. Reakce…

Extrakce rostlinných barviv

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací žáci 4. B extrahovali z rostlinného materiálu rostlinná barviva. Z muškátu extrahovali chlorofyly do vody a lihu a později je vytřepali do benzínu. Z červeného zelí…

Extrakce DNA z rajčat

, Stanislav Búth

14. prosince žáci třídy 4. A extrahovali z rajčat kyselinu deoxyribonukleovou. Rajčata rozmačkali v mikrotenovém sáčku se 100 ml destilované vody. Potom přidali lžičku chloridu draselného a dvě lžíce…

Chemické reakce pod mikroskopem

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací z chemie žáci kvarty A osmiletého studia připravili na podložním skle z krystalků kalcitu a kyseliny chlorovodíkové chlorid vápenatý. Po přidání zředěného roztoku…