Gymnázium Budějovická

Chemický chameleon

Naposledy upraveno , GyBu admin

V rámci laboratorních prací v chemii provedli studenti pokus „chemický chameleon“. V kádince rozpustili ve vodě malé množství cukru a hydroxidu sodného. V další kádince rozpustili několik krystalků manganistanu draselného a tento červenofialový roztok přidali do bezbarvého roztoku cukru a hydroxidu. Směs intenzivně míchali a sledovali změny barev.

Někteří studenti museli experiment opakovat, protože koncentrovanější roztoky chemických látek způsobily rychlý průběh reakce a změny tmavých barev nebyly dostatečně průkazné.

Průběh pokusu zaznamenali do laboratorního protokolu a experiment se pokusili vysvětlit.

RNDr. Stanislav Búth

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy