Gymnázium Budějovická

Cuprum-diethanoát

Naposledy upraveno , GyBu admin

V rámci výuky chemie studenti 4.A v laboratorních pracích připravovali cuprum-diethanoát (cuprum-diacetát). Tato chemická látka byla dříve známa jako octan měďnatý. Použili pentahydrát síranu měďnatého a hydroxid sodný pro přípravu hydroxidu měďnatého.

Ten tepelně rozložili na oxid měďnatý a promyli vodou. Oxid měďnatý za zvýšené teploty převedli reakcí se zředěnou kyselinou ethanovou na roztok cuprum-diethanoátu. Krystalky této soli získali volnou krystalizací.

RNDr. Stanislav Búth

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy