Gymnázium Budějovická

Elektrolýza 3

Naposledy upraveno , GyBu admin

I ve třídě česko-španělského studia se zabýváme chemií. V rámci výuky redoxních reakcí jsme jednoduše ukázali elektrolýzu jodidu draselného. Použili jsme uhlíkové elektrody z vybitých baterií, plochou baterii a bezbarvý roztok jodidu draselného. Po uzavření elektrického obvodu začal roztokem procházet stejnosměrný elektrický proud. Na anodě vznikal hnědý roztok jodu a na katodě draslík, který okamžitě reagoval s vodou, takže na katodě jsme pozorovali bezbarvé bublinky vodíku. Fenolftaleinem jsme dokázali, že v roztoku vznikl hydroxid draselný.

RNDr. Stanislav Búth

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy