Gymnázium Budějovická

Fluorescence 1

Naposledy upraveno , GyBu admin

Při hodinách chemie a biologie se studenti seznámili s luminiscencí, neboli česky se světélkováním některých látek. Při předvedení jednoduchých pokusů byla použita UV lampa na baterie, která se používá k zjišťování pravosti bankovek. Atomy luminoforu (světélkující látky) se dostávají při ozáření UV lampou do energeticky bohatšího (excitovaného) stavu a následným návratem do základního stavu dojde k vyzáření fotonů. Tento druh luminiscence se označuje jako fosforescence, protože luminiscence zmizí s přerušením excitace. Při experimentech jsme použili fluorescein a oranžový latex vlaštovičníku většího.

RNDr. Stanislav Búth


fluorescein ve vodě při světle žárovky


fluorescein ve světle UV lampy


latex vlaštovičníku na filtračním papíru ve světle žárovky


latex vlaštovičníku ve světle UV lampy

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy