Gymnázium Budějovická

Halogeny a halogenidy

Naposledy upraveno , GyBu admin

V rámci laboratorních prací studenti 4.A a 4.B opakovali učivo o halogenech a halogenidech. Soustředili jsme se na chlor. Vyučující provedl jeho bezpečnou přípravu reakcí manganistanu draselného a kyseliny chlorovodíkové. Rozpuštěním ve vodě jsme získali chlorovou vodu, přebytek chloru byl pohlcen vodným roztokem hydroxidu sodného. Studenti reakci zapsali rovnicí, rozhodli, zda je redoxní a v rovnici doplnili stechiometrickými koeficienty. Chlorovou vodu poté přikapávali k roztoku chloridu, bromidu a jodidu sodnému a reakce zapisovali rovnicemi.

RNDr. Stanislav Búth

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy