Gymnázium Budějovická

Světlušky

Naposledy upraveno , Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací z chemie studenti pozorovali provedení efektního pokusu "Světlušky". Jde o vhození rozžhaveného oxidu chromitého, který je v této reakci katalyzátorem, do par amoniaku. Na katalyzátoru probíhá oxidace amoniaku na oxid dusnatý a vodu. Pokus se provádí v dobře větrané místnosti.

Fotografovala Julia Anna Lily Bell, Milan Grössl a Daniel Shirwani, všichni 4. A.


Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Stanislav Búth