Gymnázium Budějovická

Tepelný rozklad a krystalizace

Naposledy upraveno , GyBu admin

Studenti 4.A a 4.B v další laboratorní práci srážením připravili modrý hydroxid měďnatý. Ten tepelně rozložili na hnědočerný oxid měďnatý. CuO ze směsi odfiltrovali a promyli vodou. Promytou látku nechali při zvýšené teplotě reagovat s kyselinou chlorovodíkovou na zelený roztok. Po několika dnech při volné krystalizaci roztoku se objevily krystalky chloridu měďnatého.

RNDr. Stanislav Búth

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy