Gymnázium Budějovická

Vápenaté sloučeniny

Naposledy upraveno , GyBu admin

V laboratorních pracích z chemie studenti připravovali na podložním skle z kalcitu (uhličitanu vápenatého) reakcí s kyselinou chlorovodíkovou chlorid vápenatý a ten nechali reagovat s kyselinou sírovou. Vznikly krystalky dihydrátu síranu vápenatého (sádrovce), které studenti pozorovali pod mikroskopem.

RNDr. Stanislav Búth

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy