Gymnázium Budějovická

Vodní sklo

Naposledy upraveno , GyBu admin

Studenti 4.A se v laboratorních pracích snažili chemicky napodobit jeden z projevů života – růst. Použili vodní sklo (vodný roztok křemičitanů), který ředili destilovanou vodou v poměru 1:1. Z dalších chemikálií potřebovali krystaly chloridu kobaltnatého a chloridu železitého.

Po vhození krystalů do zkumavky s vodním sklem začalo probíhat rozpouštění chloridů a chemické reakce, kdy vznikaly příslušné nerozpustné křemičitany. „Růst“ je založen na tom, že chemikálie vytvoří polopropustnou (semipermeabilní) membránu, přes kterou proniká z okolí voda. Membrána se trhá, rozpouštění a chemické reakce probíhají stále až k hladině roztoku. Dobré je, když bublinka vzduchu táhne vznikající sraženinu vzhůru.

Fotografie pořídil Kryštof Šimek.

RNDr. Stanislav Búth

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy