Gymnázium Budějovická

Výbuch sopky na stole

Naposledy upraveno , GyBu admin

V laboratorních pracích jsme tentokrát provedli tepelný rozklad oranžového dichromanu amonného. Na azbestové síťce se při zahřívání Bunsenovým kahanem rozkládá na špinavě zelený oxid chromitý, dusík a vodní páru. „Sopečný kužel“ se zvětšuje, kráter žhne a létá sopečný popel. V zatemněné místnosti je pokus zvlášť efektní.

RNDr. Stanislav Búth

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy