Gymnázium Budějovická

Vznik sádrovce

Naposledy upraveno , GyBu admin

V laboratorních pracích studenti 4.A a 4.B na podložním skle z kalcitu, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny sírové připravili krystalky sádrovce, které pozorovali mikroskopem a kreslili. Mohli nakreslit dva typy krystalků. Jednalo se o krystalky tenké jehličkovité a krystalky, které tvoří „vlaštovčí ocasy“. Agregáty krystalků pod mikroskopem také mohly připomínat písmeno x.

RNDr. Stanislav Búth

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy