Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Čtyřbarevný sníh

, Stanislav Búth

1. února se třída 2. B seznámila zábavnou formou s absorpčními vlastnostmi polyakrylátu sodného. Do čtyř kádinek vyučující nasypal po lžíci polyakrylátu a přidal vodný roztok potravinářského…

Instantní sníh

, Stanislav Búth

V rámci výuky chemie v sekundě a v terciích byl předveden experiment "Instantní sníh". K pokusu je třeba koupit polyakrylát sodný a potravinářské barvy. Polyakrylát sodný je superabsorbent, který…

Dehydratace sacharosy

, Stanislav Búth

V hodinách chemie byl demonstrován experiment, který ukazuje dehydratační vlastnosti koncentrované kyseliny sírové. Byl použit krystalický řepný cukr (sacharosa) a koncentrovaná kyselina sírová. Do…

Příprava solí karboxylových kyselin

, Stanislav Búth

Žáci 4. A v rámci výkladu o neutralizaci a vzniku solí karboxylových kyselin připravili v laboratoři chemie dva ethanoáty. Nejdříve z oxidu měďnatého a kyseliny octové zahříváním připravili modrý…

Zima v kádince

, Stanislav Búth

Žáci 2. D (česko-španělské studium) pozorovali experiment, který dokumentoval některé vlastnosti určitých karboxylových kyselin. Kyselina benzenkarboxylová (benzoová) je bílá krystalická látka, která…

Chevreulova sůl

, Stanislav Búth

Žáci obou skupin ze 4. A v rámci laboratorních prací připravovali Chevreulovu sůl. Použili vodný roztok modré skalice a bezbarvý roztok disiřičitanu sodného. Roztoky slili za vzniku zeleného…

Vytěsňování kovu z roztoku kovem

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací žáci obou skupin 4. A prakticky opakovali učivo o řadě kovů. Nejdříve ponořili do roztoku dusičnanu stříbrného měděný plíšek a sledovali vytěsňování stříbra mědí, potom…