Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Vytěsňování kovu z roztoku kovem

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací žáci obou skupin 4. A prakticky opakovali učivo o řadě kovů. Nejdříve ponořili do roztoku dusičnanu stříbrného měděný plíšek a sledovali vytěsňování stříbra mědí, potom…

Kurkumin a kapsanthin

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací obě skupiny 4. A nejdříve extrahovaly chlorofyly do lihu a vytřepávaly do benzínu, potom smíchaly práškovou červenou papriku s vodou a vytřepaliyčervený karotenoid…

Rostlinná barviva

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací z chemie byla jedna skupina 4. A seznámena s rostlinnými barvivy. Barviva rozpustná ve vodě (hydrochromy) v dřívějších pracích studenti izolovali z červeného zelí a…

Semafor

, Stanislav Búth

Chemický semafor využívá barvivo indigokarmín. V zásaditém prostředí ho glukosa redukuje a vzniká žlutá barva. Po mírném třepání vlivem kyslíku se indigokarmín barví červeně. Po silném zatřepání…

Modrá baňka

, Stanislav Búth

Do výuky redoxních reakcí byl zařazen pokus, kdy studenti nejdříve vidí bezbarvou kapalinu a po silném třepání modrou kapalinu, která se po několika málo minutách opět stane bezbarvou. Využívá se…

Zelené krystaly

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací z chemie připravovali žáci 4. A dvě chemické sloučeniny. Z oxidu měďnatého připravili za zvýšené teploty pomocí kyseliny chlorovodíkové roztok chloridu měďnatého. Z…

Měděný chameleon

, Stanislav Búth

Studenti 4. A v laboratoři provedli ve dvojicích efektní pokus "měděný chameleon". Nejdříve připravili roztok modré skalice a vinanu sodno-draselného. K dispozici dostali asi 6% roztok peroxidu…