Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Semafor

, Stanislav Búth

Chemický semafor využívá barvivo indigokarmín. V zásaditém prostředí ho glukosa redukuje a vzniká žlutá barva. Po mírném třepání vlivem kyslíku se indigokarmín barví červeně. Po silném zatřepání…

Modrá baňka

, Stanislav Búth

Do výuky redoxních reakcí byl zařazen pokus, kdy studenti nejdříve vidí bezbarvou kapalinu a po silném třepání modrou kapalinu, která se po několika málo minutách opět stane bezbarvou. Využívá se…

Zelené krystaly

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací z chemie připravovali žáci 4. A dvě chemické sloučeniny. Z oxidu měďnatého připravili za zvýšené teploty pomocí kyseliny chlorovodíkové roztok chloridu měďnatého. Z…

Měděný chameleon

, Stanislav Búth

Studenti 4. A v laboratoři provedli ve dvojicích efektní pokus "měděný chameleon". Nejdříve připravili roztok modré skalice a vinanu sodno-draselného. K dispozici dostali asi 6% roztok peroxidu…

Faraonův had

, Stanislav Búth

V 1. D jsem provedl při výuce chemie demonstrační pokus "faraonův had". Využil jsem tepelný rozklad hydrogenuhličitanu sodného (jedlá soda), který jsem smíchal s cukrem (sacharosa) v poměru 1 díl…

Hořící gel

, Stanislav Búth

Do učiva o solích byl zařazen pokus, který demonstruje odlišnou rozpustnost calcium diacetátu ve vodě a v ethanolu. Vyučující připravil nasycený roztok calcium diacetátu a k němu přidal několik kapek…

Zelený oheň

, Stanislav Búth

Studentům 4. A při výuce esterifikace byl demonstrován efektní pokus, kdy z kyseliny borité a ethanolu s kyselinou sírovou vzniká triethylester kyseliny trihydrogenborité. Po zapálení směsi v…