Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Příprava nerostu

, Stanislav Búth

Studenti 4. A a 5. A v rámci laboratorních prací v biologii a chemii připravili na podložním skle z kalcitu, kyseliny chlorovodíkové a sírové krystalky nerostu sádrovce. Vznik nerostu zapsali…

Horký led

, Stanislav Búth

Studentům chemie byl pomocí fotografií a videofilmů demonstrován experiment s přesyceným roztokem trihydrátu natrium ethanoátu. Trihydrát natrium ethanoátu (trihydrát octanu sodného) přechází při…

Halogeny a halogenidy

, Stanislav Búth

V laboratorních pracích z chemie studenti 4. A opakovali učivo o halogenech a halogenidech. Vyučující předem připravil chlorovou vodu. Z manganistanu draselného a kyseliny chlorovodíkové připravil…

Skákající bubliny

, Stanislav Búth

Studenti nižšího gymnázia byli při výuce chemie v hodinách i laboratorních pracích seznámeni se známým efektním experimentem. K pokusu stačí hydrogenuhličitan sodný (kypřící prášek do pečiva), trochu…

Izolace kofeinu

, Stanislav Búth

Studenti 4. A v laboratorních pracích z chemie opatrným zahříváním černého čaje v porcelánové misce sublimací a desublimací získali krystalky alkaloidu kofeinu, které pozorovali mikroskopem a…

Vodíkový bublifuk

, Stanislav Búth

Při výkladu učební látky o vodíku je dobré ukázat některé jeho vlastnosti. Studenti vědí, že vodík je bezbarvý plyn, lehčí než vzduch. Pokus vodíkový bublifuk jim předvádí přípravu vodíku z…

Světlušky

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací z chemie studenti pozorovali provedení efektního pokusu "Světlušky". Jde o vhození rozžhaveného oxidu chromitého, který je v této reakci katalyzátorem, do par amoniaku. Na…