Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Zelené krystaly

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací z chemie připravovali žáci 4. A dvě chemické sloučeniny. Z oxidu měďnatého připravili za zvýšené teploty pomocí kyseliny chlorovodíkové roztok chloridu měďnatého. Z…

Měděný chameleon

, Stanislav Búth

Studenti 4. A v laboratoři provedli ve dvojicích efektní pokus "měděný chameleon". Nejdříve připravili roztok modré skalice a vinanu sodno-draselného. K dispozici dostali asi 6% roztok peroxidu…

Faraonův had

, Stanislav Búth

V 1. D jsem provedl při výuce chemie demonstrační pokus "faraonův had". Využil jsem tepelný rozklad hydrogenuhličitanu sodného (jedlá soda), který jsem smíchal s cukrem (sacharosa) v poměru 1 díl…

Hořící gel

, Stanislav Búth

Do učiva o solích byl zařazen pokus, který demonstruje odlišnou rozpustnost calcium diacetátu ve vodě a v ethanolu. Vyučující připravil nasycený roztok calcium diacetátu a k němu přidal několik kapek…

Zelený oheň

, Stanislav Búth

Studentům 4. A při výuce esterifikace byl demonstrován efektní pokus, kdy z kyseliny borité a ethanolu s kyselinou sírovou vzniká triethylester kyseliny trihydrogenborité. Po zapálení směsi v…

Příprava nerostu

, Stanislav Búth

Studenti 4. A a 5. A v rámci laboratorních prací v biologii a chemii připravili na podložním skle z kalcitu, kyseliny chlorovodíkové a sírové krystalky nerostu sádrovce. Vznik nerostu zapsali…

Horký led

, Stanislav Búth

Studentům chemie byl pomocí fotografií a videofilmů demonstrován experiment s přesyceným roztokem trihydrátu natrium ethanoátu. Trihydrát natrium ethanoátu (trihydrát octanu sodného) přechází při…