Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Izolace kofeinu

, Stanislav Búth

Studenti 4. A v laboratorních pracích z chemie opatrným zahříváním černého čaje v porcelánové misce sublimací a desublimací získali krystalky alkaloidu kofeinu, které pozorovali mikroskopem a…

Vodíkový bublifuk

, Stanislav Búth

Při výkladu učební látky o vodíku je dobré ukázat některé jeho vlastnosti. Studenti vědí, že vodík je bezbarvý plyn, lehčí než vzduch. Pokus vodíkový bublifuk jim předvádí přípravu vodíku z…

Světlušky

, Stanislav Búth

V rámci laboratorních prací z chemie studenti pozorovali provedení efektního pokusu "Světlušky". Jde o vhození rozžhaveného oxidu chromitého, který je v této reakci katalyzátorem, do par amoniaku. Na…

Extrakce a vytřepávání

, Stanislav Búth

Studenti 4. A v rámci laboratorních prací z chemie prováděli další způsob dělení směsí na složky, a to extrakci. Zelený list muškátu utřeli v třecí misce s lihem, směs zahřáli ve vodní lázni a…

Krvácející železo

, Stanislav Búth

V laboratorních pracích i v hodinách chemie byl studentům demonstrován pokus, kdy železný drát, ponořený do bezbarvého roztoku, "krvácí". Bezbarvý vodný roztok obsahuje thiokyanatan draselný, peroxid…

Příprava kobaltnatých solí

, Stanislav Búth

Studenti 4. A v rámci laboratorních prací z chemie připravovali z chloridu kobaltnatého a uhličitanu sodného sraženinu uhličitanu kobaltnatého pro další zpracování. Nejdříve provedli srážecí reakci a…

Exotermické reakce

, Stanislav Búth

Po výkladu o exotermických a endotermických reakcích jsme provedli reakci exotermickou, při které se uvolňuje energie ve formě světla a tepla. Použili jsme práškový zinek a práškovou síru v poměru 2…