Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Extrakce a vytřepávání

, Stanislav Búth

Studenti 4. A v rámci laboratorních prací z chemie prováděli další způsob dělení směsí na složky, a to extrakci. Zelený list muškátu utřeli v třecí misce s lihem, směs zahřáli ve vodní lázni a…

Krvácející železo

, Stanislav Búth

V laboratorních pracích i v hodinách chemie byl studentům demonstrován pokus, kdy železný drát, ponořený do bezbarvého roztoku, "krvácí". Bezbarvý vodný roztok obsahuje thiokyanatan draselný, peroxid…

Příprava kobaltnatých solí

, Stanislav Búth

Studenti 4. A v rámci laboratorních prací z chemie připravovali z chloridu kobaltnatého a uhličitanu sodného sraženinu uhličitanu kobaltnatého pro další zpracování. Nejdříve provedli srážecí reakci a…

Exotermické reakce

, Stanislav Búth

Po výkladu o exotermických a endotermických reakcích jsme provedli reakci exotermickou, při které se uvolňuje energie ve formě světla a tepla. Použili jsme práškový zinek a práškovou síru v poměru 2…

Brom a jod

, Stanislav Búth

Při přípravě chloru jsme jeho rozpouštěním získali chlorovou vodu. Tou jsme vytěsnili z bromidu sodného brom a z jodidu draselného jod. Dále jsme se zaměřili na vlastnosti jodu. Nejdříve jsme…

Příprava chloru

, Stanislav Búth

V učivu o halogenech byli studenti seznámeni s přípravou chloru. Použili jsme manganistan draselný a kyselinu chlorovodíkovou. Proti bílému pozadí jsme pozorovali barvu chloru a vedli ho pryžovou…

Uhlovodíková skluzavka

, Stanislav Búth

V rámci výuky organické chemie se studenti seznámili s jednotlivými skupinami uhlovodíků. Náplň do zapalovačů je směs uhlovodíků (propan a butan), která snadno kapalní. Na základě experimentů…