Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Elektrolýza 3

, GyBu admin

I ve třídě česko-španělského studia se zabýváme chemií. V rámci výuky redoxních reakcí jsme jednoduše ukázali elektrolýzu jodidu draselného. Použili jsme uhlíkové elektrody z vybitých baterií,…

Chromatografie

, GyBu admin

V hodinách chemie jsme při výkladu učiva o směsích a jejich dělení chtěli ukázat způsob, který lze realizovat i bez nákladných pomůcek. Chtěli jsme zjistit, zda běžné barevné vodní fixy jsou směsi.…

Halogeny a halogenidy

, GyBu admin

V rámci laboratorních prací studenti 4.A a 4.B opakovali učivo o halogenech a halogenidech. Soustředili jsme se na chlor. Vyučující provedl jeho bezpečnou přípravu reakcí manganistanu draselného a…

Vznik sádrovce

, GyBu admin

V laboratorních pracích studenti 4.A a 4.B na podložním skle z kalcitu, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny sírové připravili krystalky sádrovce, které pozorovali mikroskopem a kreslili. Mohli…

Sublimace a desublimace

, GyBu admin

Studenti čtvrtých ročníků osmiletého studia prováděli prakticky další způsob dělení směsí, a to sublimaci a desublimaci. Černý čaj opatrně zahřívali v porcelánové misce, kterou uzavřeli hodinovým…

Extrakce antokyanů

, GyBu admin

V laboratorních pracích studenti 4.A a 4.B extrahovali z červeného zelí antokyany. Zkoušeli také antokyany peckovic bezu černého, bobule ptačího zobu obecného a hlízy červené řepy, ale shodli se na…

Krystalizace a extrakce

, GyBu admin

Další studenti 4.A a 4.B v laboratorních pracích připravovali opět roztok chloridu měďnatého a nechali ho volně krystalizovat. Dále z uhličitanu kobaltnatého a kyseliny chlorovodíkové připravovali…