Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Brom a jod

, Stanislav Búth

Při přípravě chloru jsme jeho rozpouštěním získali chlorovou vodu. Tou jsme vytěsnili z bromidu sodného brom a z jodidu draselného jod. Dále jsme se zaměřili na vlastnosti jodu. Nejdříve jsme…

Příprava chloru

, Stanislav Búth

V učivu o halogenech byli studenti seznámeni s přípravou chloru. Použili jsme manganistan draselný a kyselinu chlorovodíkovou. Proti bílému pozadí jsme pozorovali barvu chloru a vedli ho pryžovou…

Uhlovodíková skluzavka

, Stanislav Búth

V rámci výuky organické chemie se studenti seznámili s jednotlivými skupinami uhlovodíků. Náplň do zapalovačů je směs uhlovodíků (propan a butan), která snadno kapalní. Na základě experimentů…

Elektrolýza 3

, GyBu admin

I ve třídě česko-španělského studia se zabýváme chemií. V rámci výuky redoxních reakcí jsme jednoduše ukázali elektrolýzu jodidu draselného. Použili jsme uhlíkové elektrody z vybitých baterií,…

Chromatografie

, GyBu admin

V hodinách chemie jsme při výkladu učiva o směsích a jejich dělení chtěli ukázat způsob, který lze realizovat i bez nákladných pomůcek. Chtěli jsme zjistit, zda běžné barevné vodní fixy jsou směsi.…

Halogeny a halogenidy

, GyBu admin

V rámci laboratorních prací studenti 4.A a 4.B opakovali učivo o halogenech a halogenidech. Soustředili jsme se na chlor. Vyučující provedl jeho bezpečnou přípravu reakcí manganistanu draselného a…

Vznik sádrovce

, GyBu admin

V laboratorních pracích studenti 4.A a 4.B na podložním skle z kalcitu, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny sírové připravili krystalky sádrovce, které pozorovali mikroskopem a kreslili. Mohli…