Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Sublimace kofeinu

, GyBu admin

Z černého čaje izolovali studenti 4.A v laboratorních pracích z chemie alkaloid kofein. Při této práci využili sublimaci. Na hodinovém sklíčku opatrně zahřívali černý čaj a páry kofeinu zachycovali…

Elektrolýza 2

, GyBu admin

Studenti 3.A Martin Šimák a Adam Westlake sestavili prototyp přístroje pro předvedení elektrolýzy ve školních podmínkách. Na fotografiích Vám přinášíme ukázky elektrolýzy vodného roztoku chloridu…

Elektrolýza 1

, GyBu admin

V rámci výuky redoxních reakcí a elektrolýzy jsme v součinnosti se studenty 2.D sestavili obvod pro demonstraci elektrolýzy v laboratorních podmínkách. Provedli jsme elektrolýzu chloridu draselného…

Chemický chameleon

, GyBu admin

V rámci laboratorních prací v chemii provedli studenti pokus „chemický chameleon“. V kádince rozpustili ve vodě malé množství cukru a hydroxidu sodného. V další kádince rozpustili několik krystalků…

Fluorescence 2

, GyBu admin

V hodinách botaniky a chemie viděli studenti v rámci pokračování tématu fluorescence, že i nápoj tonik ve světle UV lampy vykazuje fluorescenci. Světle modře světélkuje v něm obsažený alkaloid…

Fluorescence 1

, GyBu admin

Při hodinách chemie a biologie se studenti seznámili s luminiscencí, neboli česky se světélkováním některých látek. Při předvedení jednoduchých pokusů byla použita UV lampa na baterie, která se…

Zubní pasta pro slony

, GyBu admin

Další zajímavý pokus, který jsme vyzkoušeli v hodině chemie, byl „Zubní pasta pro slony neboli Hrnečku vař“. K experimentu jsme použili koncentrovaný roztok peroxidu vodíku, nasycený roztok jodidu…