Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Cuprum-diethanoát

, GyBu admin

V rámci výuky chemie studenti 4.A v laboratorních pracích připravovali cuprum-diethanoát (cuprum-diacetát). Tato chemická látka byla dříve známa jako octan měďnatý. Použili pentahydrát síranu…

Vodní sklo

, GyBu admin

Studenti 4.A se v laboratorních pracích snažili chemicky napodobit jeden z projevů života – růst. Použili vodní sklo (vodný roztok křemičitanů), který ředili destilovanou vodou v poměru 1:1. Z…

Sublimace kofeinu

, GyBu admin

Z černého čaje izolovali studenti 4.A v laboratorních pracích z chemie alkaloid kofein. Při této práci využili sublimaci. Na hodinovém sklíčku opatrně zahřívali černý čaj a páry kofeinu zachycovali…

Elektrolýza 2

, GyBu admin

Studenti 3.A Martin Šimák a Adam Westlake sestavili prototyp přístroje pro předvedení elektrolýzy ve školních podmínkách. Na fotografiích Vám přinášíme ukázky elektrolýzy vodného roztoku chloridu…

Elektrolýza 1

, GyBu admin

V rámci výuky redoxních reakcí a elektrolýzy jsme v součinnosti se studenty 2.D sestavili obvod pro demonstraci elektrolýzy v laboratorních podmínkách. Provedli jsme elektrolýzu chloridu draselného…

Chemický chameleon

, GyBu admin

V rámci laboratorních prací v chemii provedli studenti pokus „chemický chameleon“. V kádince rozpustili ve vodě malé množství cukru a hydroxidu sodného. V další kádince rozpustili několik krystalků…

Fluorescence 2

, GyBu admin

V hodinách botaniky a chemie viděli studenti v rámci pokračování tématu fluorescence, že i nápoj tonik ve světle UV lampy vykazuje fluorescenci. Světle modře světélkuje v něm obsažený alkaloid…