Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Vápenaté sloučeniny

, GyBu admin

V laboratorních pracích z chemie studenti připravovali na podložním skle z kalcitu (uhličitanu vápenatého) reakcí s kyselinou chlorovodíkovou chlorid vápenatý a ten nechali reagovat s kyselinou…