Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Faraonovi hadi

, GyBu admin

V třecí misce jsme smíchali devět dílů sacharosy a jeden díl hydrogenuhličitanu sodného a rozdrtili tuto směs na jemný prášek. Do porcelánové misky jsme nasypali oxid chromitý z pokusu „Výbuch…

Chemikova zahrádka

, GyBu admin

V laboratorních podmínkách se dá napodobit růst. Při pokusu jsme použili vodní sklo (roztok křemičitanu sodného), destilovanou vodu a krystalky solí těžkých kovů, např. chloridu kobaltnatého. Vodní…

Výbuch sopky na stole

, GyBu admin

V laboratorních pracích jsme tentokrát provedli tepelný rozklad oranžového dichromanu amonného. Na azbestové síťce se při zahřívání Bunsenovým kahanem rozkládá na špinavě zelený oxid chromitý,…

Vápenaté sloučeniny

, GyBu admin

V laboratorních pracích z chemie studenti připravovali na podložním skle z kalcitu (uhličitanu vápenatého) reakcí s kyselinou chlorovodíkovou chlorid vápenatý a ten nechali reagovat s kyselinou…