Gymnázium Budějovická

Laboratorní práce z chemie

V pracovně chemie vyučující demonstrují studentům některé pokusy. Zajímavé jsou náhlé změny barev, jiskření, hoření, případně malé výbuchy. V rámci laboratorních prací studenti začínají s filtrací, extrakcí, krystalizací, sublimací, chromatografií. Dále připravují vybrané anorganické a organické sloučeniny.

Fluorescence 1

, GyBu admin

Při hodinách chemie a biologie se studenti seznámili s luminiscencí, neboli česky se světélkováním některých látek. Při předvedení jednoduchých pokusů byla použita UV lampa na baterie, která se…

Zubní pasta pro slony

, GyBu admin

Další zajímavý pokus, který jsme vyzkoušeli v hodině chemie, byl „Zubní pasta pro slony neboli Hrnečku vař“. K experimentu jsme použili koncentrovaný roztok peroxidu vodíku, nasycený roztok jodidu…

Faraonovi hadi

, GyBu admin

V třecí misce jsme smíchali devět dílů sacharosy a jeden díl hydrogenuhličitanu sodného a rozdrtili tuto směs na jemný prášek. Do porcelánové misky jsme nasypali oxid chromitý z pokusu „Výbuch…

Chemikova zahrádka

, GyBu admin

V laboratorních podmínkách se dá napodobit růst. Při pokusu jsme použili vodní sklo (roztok křemičitanu sodného), destilovanou vodu a krystalky solí těžkých kovů, např. chloridu kobaltnatého. Vodní…

Výbuch sopky na stole

, GyBu admin

V laboratorních pracích jsme tentokrát provedli tepelný rozklad oranžového dichromanu amonného. Na azbestové síťce se při zahřívání Bunsenovým kahanem rozkládá na špinavě zelený oxid chromitý,…

Vápenaté sloučeniny

, GyBu admin

V laboratorních pracích z chemie studenti připravovali na podložním skle z kalcitu (uhličitanu vápenatého) reakcí s kyselinou chlorovodíkovou chlorid vápenatý a ten nechali reagovat s kyselinou…