Gymnázium Budějovická

Debata s europoslankyní

Naposledy upraveno , Zdeňka Bednářová

Studenti předmaturitních ročníků naší školy se zúčastnili dne 19. 4. 2017 panelové diskuze na zajímavé téma Digitální technologie bez hranic. Debatu moderoval P. Tomášek, šéfredaktor online deníku Aktuálně.cz, hosty byly europoslankyně D. Charanzová, která se Evropském parlamentu zabývá tématikou ochrany spotřebitele a rozvoji digitálního a telekomunikačního prostředí v EU a paní M. Staszkiewicz z Aspen Institute Central Europe, jejíž odborný zájem se zaměřuje na dopady moderních technologií na společnost.

Během diskuze, v níž se aktivně účastnili naši studenti, byla nadnesena např. témata ochrany osobních dat na internetu, cílené reklamy např. na sociálních sítích typu Facebook, současného stavu a budoucnosti digitalizace státní správy v ČR, výše tarifů mobilních operátorů v komparaci s okolními zeměmi EU. Zajímavým momentem bylo také nastínění vztahu moderních médií a terorismu a především problematika šíření a konzumování záměrných dezinformací, fake news a hoaxů na síti a následné názory studentů na to, jak si v tomto ohledu vede jejich generace a generace jejich rodičů či prarodičů.

Mgr. Jan Dušek

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Zdeňka Bednářová

ředitelka školy