Gymnázium Budějovická

Zájezdy do zahraničí

Gymnázium Budějovická umožňuje studentům časté výjezdy za hranice České republiky, ať už v rámci výuky cizích jazyků nebo jiných předmětů, či jen za poznáním a relaxací. Níže najdete studentské reporáže z některých z nich.

Salamanca - říjen 2017

, Renata Trnková

1. den - Sobota Sobotní ráno, sluníčko pomalu stoupá na oblohu a my se postupně scházíme na pražském letišti. Všichni plni očekávání a většina z nás ještě poněkud rozespalá, protože balila do…

Švýcarsko 2017

, Renata Trnková

1.den V půl desáté večer se pomalu trousíme ke škole, procházíme „pasovou" kontrolou, pomalu zaujímáme svá místa ve dvou autobusech a vyrážíme směrem na Rozvadov.Hlas průvodkyně nás nemilosrdně…

Informace k zájezdu do jihovýchodní Anglie

, Renata Trnková

Milé studentky a studenti,vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě jsme se po dohodě s vedením školy rozhodli nahradit v programu návštěvu Londýna návštěvou Doveru.V příloze najdete aktuální program…

Informace k zájezdu do Walesu

, Renata Trnková

Milé studentky a studenti,vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě jsme se po dohodě s vedením školy rozhodli nahradit v programu návštěvu Londýna návštěvou Oxfordu.V příloze najdete aktuální program…

Švýcarsko - září 2017

, Renata Trnková

V přílohách najdete důležité informace týkající se zářijového zájezdu do Švýcarska.

​Švýcarské perličky - Alpy, jezera, města, Cern

, Daniela Marešová

Zveme vás opět za hranice všedních dnů, tentokrát do Švýcarska v září 2017. Studenti němčiny a francouzštiny se mohou hlásit u svých vyučujících, kteří jim rozdají přihlášky na zájezd.