Gymnázium Budějovická

Pověřenec pro OOÚ (podle GDPR)

Eva Šmídová
Consultant
Tel.: +420 731 609 403
consultant@bdo.cz

BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
www.bdo.cz

Ve škole je zodpovědnou osobou za ochranu osobních údajů paní Denisa Mrázková (227 053 130, denisa.mrazkova@gybu.cz). Seznamy školou zpracovávaných údajů jsou k nahlédnutí v její kanceláři. Případné žádosti nebo stížnosti v oblasti ochrany osobních údajů budou vyřešeny do 15 pracovních dnů od jejich podání.