Gymnázium Budějovická

Učitelé

Školní poradenské pracoviště

školní psycholožka a metodička primární prevence (vedoucí ŠPP)

Jméno Telefon
Mgr. Šmatláková Kateřina 227 053 140


výchovné poradkyně

Jméno Telefon
Mgr. Šimků Nataša 227 053 125
PhDr. Kovaříková Miroslava, Ph.D. 227 053 123


metodik prevence

Jméno Telefon
Mgr. Hes Milan, Ph.D. 227 053 125Vedoucí sekcí

Jméno Telefon
RNDr. Borůvková Daniela 227 053 126
PaedDr. Čonková Blanka 227 053 148
PhDr. Kovaříková Miroslava, Ph.D. 227 053 123
Mgr. Krýzlová Kateřina 227 053 128
Mgr. Kuba Petr 227 053 138
Mgr. Kvirenc Jan 227 053 125
Mgr. Maláčková Jana 227 053 123
Mgr. Moučková Naděžda 227 053 152
Mgr. Papoušková Alena 227 053 134
Mgr. Strupková Jitka 227 053 131
Ing. Šimandl Stanislav 227 053 127
Mgr. Žovincová Monika 227 053 131


Seznam dalších vyučujících

Jméno Telefon
Lda. Blanco Érika 227 053 129
RNDr. Búth Stanislav 227 053 126
Ldo. Carreres Vicente 227 053 129
Mgr. Čech Matěj 227 053 149
Mgr. Čobanová Eliška 227 053 149
RNDr. Drápalík Vladimír 227 053 141
Ing. Drbohlavová Ivana 227 053 132
Mgr. Dušek Jan 227 053 151
Mgr. Dušková Marie 227 053 135
RNDr. Eckschlagerová Jarmila 227 053 126
Mgr. Foltýnek Tomáš 227 053 150
Mgr. Fojtíková Jana 227 053 147
Ldo. García Luis 227 053 123
Mgr. Halamásek Zdeněk 227 053 136
Mgr. Hes Milan, Ph.D. 227 053 125
Mgr. Horčáková Daniela 227 053 137
Mgr. Chadimová Jana 227 053 135
Mgr. Charvátová Lenka 227 053 150
Mgr. Jahodová Lenka 227 053 151
Mgr. Klein Ivo 227 053 133
Mgr. Kocina František 227 053 147
Mgr. Kovářová Jana 227 053 131
Bc. Krupička Aleš 227 053 131
Ldo. Llorente David 227 053 152
Lda. López Cristina 227 053 131
Mgr. Malinová Jana 227 053 148
PhDr. Marešová Daniela 227 053 119
Mgr. Millková Jana 227 053 135
Ldo. Montilla Luis 227 053 136
PhDr. Mužíková Paclíková Edita 227 053 129
Mgr. Nadějová Dagmar 227 053 137
Mgr. Novák Tomáš 227 053 132
Mgr. Pacholíková Marie 227 053 127
RNDr. Pavlíčková Olga 227 053 127
Rankin David 227 053 147
Mgr. Rauvolfová Božena 227 053 149
Mgr. Roskot Michal 227 053 136
Mgr. Rybková Veronika 227 053 147
Mgr. Sixta Adam 227 053 151
Mgr. Sošková Martina 227 053 129
Mgr. Strnadová Martina 227 053 151
Mgr. Šimků Nataša 227 053 125
Mgr. Škrabalová Miroslava 227 053 148
Mgr. Švecová Jana 227 053 128
PhDr. Tarabová Eva 227 053 123
PhDr. Trnková Renata 227 053 152
RNDr. Turek Martin 227 053 136
Mgr. Velichová Jitka 227 053 134
Mgr. Vinohradníková Kamila 227 053 137
Mgr. Voračka Milan 227 053 138


Obecný tvar e-mailu: jmeno.prijmeni@gybu.cz