Gymnázium Budějovická

Vedení školy

Ředitelka školy

PaedDr. Zdeňka Bednářová
tel. 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz

Zástupci ředitelky

Mgr. Josef Vačkář
tel. 227 053 124
josef.vackar@gybu.cz

PhDr. Renata Trnková
tel. 227 053 144
renata.trnkova@gybu.cz