Gymnázium Budějovická

Vedení školy

Ředitelka školy

PaedDr. Zdeňka Bednářová
tel. 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz

Zástupci ředitelky

Mgr. Josef Vačkář
tel. 227 053 124
josef.vackar@gybu.cz

Mgr. Marie Pšenicová
tel. 227 053 144
marie.psenicova@gybu.cz