Gymnázium Budějovická

Certifikáty

Čestné uznání Senátu za matematiku

, Zdeňka Bednářová

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 udělil naší škole ve Valdštejnském paláci Senát Parlamentu ČR prostřednictvím pana senátora Jiřího Růžičky, Ing. Jiřího Zíky z Cermatu a RNDr. Josefa Kubáta z Jednoty českých…

Jsme fakultní školou Elektrotechnické fakulty ČVUT

, GyBu admin

V úterý 21. 11. navštívili naši školu vzácní hosté v podobě pana děkana Elektrotechnické fakulty ČVUT prof. Ing. Pavla Ripky, CSc. a pana proděkana doc. Ing. Ivana Jelínka, CSc. Před zraky žáků,…

Gympl roku – 2. místo v Praze

, GyBu admin

V hlasování o gymnázium roku jsme skončili na krásném druhém místě v Praze. Děkujeme za hlasy.

GyBu je Fakultní školou UK

, GyBu admin

Fakultní škola PřF UKV úterý 29. 9. 2015 převzala RNDr. Daniela Borůvková na slavnostním zasedání od děkana Přírodovědecké fakulty UK certifikát, který prodlužuje trvání našeho původního titulu…

Zelená škola

, GyBu admin

Od listopadu 2011 jsme účastníci projektu Zelená škola, který je zaměřen na sběr drobného elektroodpadu. Ve vestibulu je umístěn sběrný box. Do sběrného boxu lze vhazovat veškerá…

Škola udržitelného rozvoje

, GyBu admin

V letech 2007–2009 naše škola úspěšně obhájila titul Škola udržitelného rozvoje 2. stupně a dokonce nám byl propůjčen na další období (2009–2011) titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. …