Gymnázium Budějovická

GyBu je Fakultní školou UK

Naposledy upraveno , GyBu admin

Fakultní škola PřF UK

V úterý 29. 9. 2015 převzala RNDr. Daniela Borůvková na slavnostním zasedání od děkana přírodovědecké fakulty certifikát, který prodlužuje trvání našeho původního titulu fakultní školy až do roku 2020.

Na slavnostním setkání zástupců stávajících i nově oslovených fakultních škol, dne 24. 3. 2011, byly předány děkanem Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Bohuslavem Gašem, CSc. tituly Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Tato ocenění zdokonalí spolupráci a rozvoj vzájemných vztahů mezi školami a umožní prohloubení přírodovědného zaměření pro učitele a studenty. Za naše gymnázium převzala titul RNDr. Daniela Borůvková.

Nové fakultní školy vybrali studenti Přírodovědecké fakulty UK. Na konci letního semestru 2010 proběhlo vedle ankety hodnotící výuku na naší fakultě ještě šetření iniciované proděkanem Janem Černým. Studenti měli doporučit své středoškolské učitele, kteří je přivedli ke studiu přírodních věd. Na základě výsledků tohoto šetření přibylo ke stávajícím 29 fakultním školám dalších 13.

Význam uděleného titulu Fakultní škola PřF UK pro jednotlivé školy vyjádřil svými slovy asi nejlépe Jaroslav Šťastný, zástupce ředitelky Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova: „Tímto aktem se pro uvedená gymnázia otevřely nejen nové a zcela netušené možnosti pro nadstandardní výuku a rozvoj nadaných žáků, ale především dveře laboratoří PřF UK se špičkovým vybavením, které je pro střední školy běžně nedostupné a které budou moci bezplatně využívat.“

Fakultní škola FF UK

V květnu 2009 se naše gymnázium stalo i fakultní školou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dohoda o vzájemné spolupráci mezi oběma institucemi se týká hlavně podmínek přípravy nových učitelů při uskutečňování souvislé pedagogické praxe v podmínkách středních škol.

Přílohy
Certifikat-PrF-UK-2015.pdf Stáhnout
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy