Gymnázium Budějovická

Jsme fakultní školou Elektrotechnické fakulty ČVUT

Naposledy upraveno , GyBu admin

V úterý 21. 11. navštívili naši školu vzácní hosté v podobě pana děkana Elektrotechnické fakulty ČVUT prof. Ing. Pavla Ripky, CSc. a pana proděkana doc. Ing. Ivana Jelínka, CSc. Před zraky žáků, většinou maturitních ročníků, nám byla předána deska, která svědčí o spolupráci s touto kvalitou vyhlášenou vysokou školou. Tato skutečnost nás řadí mezi několik málo středních škol z celé České republiky a zároveň ukazuje na výbornou kvalitu výuky také v přírodovědně a technicky zaměřených předmětech.

Velmi nás potěšilo, že naši hosté představili svoji fakultu budoucím maturantům, prozradili mnoho zajímavých informací o oborech studia elektrotechniky, a dokonce s sebou přivedli i několik našich absolventů, kteří se stali úspěšnými studenty elektrotechnické fakulty. Otevřel se tak prostor pro zodpovězení všech otázek týkajících se možností budoucího studia na ČVUT FEL nejen z pohledu přednášejících, ale také očima jejích studentů.

Samozřejmě nás velmi těší fakt, že úspěšným zahájením vše skutečně začíná, a rádi jsme tak přijali pozvání do fyzikálních laboratoří fakulty, což je jedna z mnoha oblastí spolupráce, kterou děláme s vědomím, že profit z této činnosti budou mít hlavně naši žáci.

Od prvního kontaktu až po samotné vyvrcholení procesu získání statutu fakultní školy Elektrotechnické fakulty ČVUT nás provázelo velmi vstřícné jednání pana děkana, za které mu chceme poděkovat.

Ing. Stanislav Šimandl

Přílohy
FEL-CVUT.pdf Stáhnout
Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy