Gymnázium Budějovická

Španělské divadlo

Naposledy upraveno , GyBu admin

Od samého vzniku španělského studia na našem gymnáziu existuje tradice divadelních představení ve španělském jazyce. Studenti pod vedením španělských profesorů připraví jednu nebo více kratších divadelních her, kterou na závěr školního roku prezentují ostatním studentům gymnázia. Škola za tímto účelem pronajímá divadelní sál některého z pražských divadel. O účast v divadelním souboru je velký zájem. Studenti tak mají možnost rozšiřovat si slovní zásobu a trénovat komunikační dovednosti. Škola tím zároveň rozšiřuje nabídku svých volnočasových aktivit pro studenty.

Pravidelně se studenti s tímto představením každý rok zúčastňují národních a mezinárodních festivalů španělského divadla bilingvních škol v naší republice a v různých evropských zemích a také dalších akcí jako je např. soutěžní divadelní přehlídka Thálie, dny otevřených dveří Instituto Cervantes, týden španělské kultury v Praze apod.

V současné době funguje divadelní soubor pod vedením španělského profesora Davida Llorenteho, který každý rok napíše speciálně pro tento soubor divadelní hru a se studenty ji také nastuduje. Nabízíme Vám zajímavé fotografie ze školních představení za několik posledních let.

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy