Gymnázium Budějovická

Granty a dotace v roce 2012/2013

, GyBu admin

Ve školním roce 2012/2013 byly na základě našich žádostí našemu gymnáziu přiděleny a realizovány tyto granty a dotace:

Studijní výměna s partnerskou školou Colegio Estudio v Madridu ve Španělsku
(Grant MHMP)
200 000 Kč
Rekonstrukce běžecké dráhy
(Grant MHMP)
300 000 Kč
Rekonstrukce basketbalového hřiště
(Grant MHMP)
400 000 Kč
Zážitkem proti drogám – zdravý kolektiv
(Grant MHMP)
29 000 Kč
Mezinárodní studentská konference UNESCO v Buenos Aires v Argentině
(Dotace MHMP z nadace Cesta ke vzdělání)
150 000 Kč
Žádost o pokračování projektu Děvčata z pokoje 28, přátelství (holocaust), ve spolupráci s FF UK
(Dotace MŠMT)
390 000 Kč
Žádost o přidělení prostředků v programu Excelence SŠ (příprava, účast a umístění studentů ve vybraných olympiádách a soutěžích)
(MŠMT)
Finanční částka se vypočítává z bodovaných umístění v bodovaných soutěžích
30 700 Kč
Zdravé město Praha 2013
(Grant MHMP)
15 000 Kč
Studijní výměna s partnerskou školou Olinca v Mexico City
(Grant MHMP)
150 000 Kč
Zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Gymnáziu, Praha 4, Budějovická 680 – rok 2013
(Dotace MŠMT)
53 000 Kč


Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy