Gymnázium Budějovická

Granty a dotace v roce 2013/2014

, GyBu admin

Ve školním roce 2013/2014 byly na základě našich žádostí našemu gymnáziu přiděleny a realizovány tyto granty a dotace:

Program Excelence SŠ 2014
(MŠMT)
43 510 Kč
Studijní výměna s partnerskou školou v Madridu a v Seville ve Španělsku (říjen 2014)
(Grant MHMP)
200 000 Kč
Dlouhodobý program primární prevence Cesta k odpovědnosti – nižší gymnázium *)
(MŠMT)
60 000 Kč
Dlouhodobý program primární prevence Cesta k odpovědnosti – vyšší gymnázium *)
(MŠMT)
60 000 Kč
Zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Gymnáziu, Praha 4, Budějovická 680 – rok 2014
(Dotace MŠMT)
54 000 Kč

*) Projekt zahrnuje Bloky primární prevence, Třídnické hodiny, Práci se třídou, Gybu-mentoring, Umíme se učit atd.

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy