Gymnázium Budějovická

Granty a dotace v roce 2014/2015

Naposledy upraveno , GyBu admin

Ve školním roce 2014/2015 byly na základě našich žádostí našemu gymnáziu přiděleny a realizovány tyto granty a dotace:

Studijní výměna s partnerskou školou
Colegio Estudio v Madridu ve Španělsku
150 000 Kč Grant MHMP
Studijní výměna s partnerskou školou
Olinca v Mexico City
150 000 Kč Grant MHMP
Zážitkem proti drogám – Zdravé město Praha 2015 36 000 Kč Grant MHMP
Přidělení prostředků v programu Excelence SŠ
(příprava, účast a umístění studentů ve vybraných olympiádách a soutěžích)
Finanční částka se vypočítává z bodovaných umístění v bodovaných soutěžích.
63 204 Kč MŠMT
25. výročí založení česko-španělské bilingvy 15 000 Kč Dotace MHMP
Program prevence rizikového chování 62 900 Kč Dotace MŠMT
Program sociální prevence a prevence kriminality 46 400 Kč Dotace MŠMT
Zajištění ubytování španělských lektorů,
kteří působí na gymnáziu – rok 2015
52 000 Kč Dotace MŠMT
Metropolitní program
(výuka konverzace a reálií v cizích jazycích)
325 000 Kč Dotace MHMP
Festival španělského divadla
v Bukurešti v Rumunsku
40 000 Kč Nadace MHMP Cesta ke vzdělání
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy