Gymnázium Budějovická

Granty a dotace v roce 2015/2016

Naposledy upraveno , GyBu admin

Ve školním roce 2015/2016 byly na základě našich žádostí našemu gymnáziu přiděleny a realizovány tyto granty a dotace:

Studijní výměna s partnerskou školou Colegio Estudio v Madridu ve Španělsku

150 000 Kč

Grant MHMP

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na rok 2016

Zdravý start – zdravá třída

16 000 Kč

Grant MHMP

Přidělení prostředků v programu Excelence SŠ (příprava, účast a umístění studentů ve vybraných olympiádách a soutěžích)

15 000 Kč

MŠMT

Program primární prevence rizikového chování „Cesta k odpovědnosti“ – nižší gymnázium

25 000 Kč

Dotace MŠMT

Program primární prevence rizikového chování „Cesta k odpovědnosti“ – vyšší gymnázium

25 000 Kč

Dotace MŠMT

Zajištění ubytování španělských lektorů

52 000 Kč

Dotace MŠMT

Metropolitní program (výuka konverzace a reálií v cizích jazycích)

339 000 Kč

Dotace MHMP

Národní festival školních divadelních souborů ve španělštině v Praze

48 000 Kč

Nadace MHMP Cesta ke vzdělání

Program primární prevence rizikového chování „Cesta k odpovědnosti“

57 400 Kč

Rada rodičů GyBu

Z. Bednářová, ředitelka školy

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy