Gymnázium Budějovická

Granty a dotace v roce 2016/2017

Naposledy upraveno , GyBu admin

Ve školním roce 2016/2017 byly na základě našich žádostí našemu gymnáziu přiděleny a realizovány tyto granty a dotace:

Studijní výměna s partnerskou školou v Salamance ve Španělsku

121 000 Kč

Grant MHMP

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na rok 2017
Zdravý start – zdravá třída

15 000 Kč

Grant MHMP

Přidělení prostředků v programu Excelence SŠ (příprava, účast a umístění studentů ve vybraných olympiádách a soutěžích)

90 126 Kč

MŠMT

Program primární prevence chování „Bezpečné klima ve třídě“

80 000 Kč

Dotace MŠMT

Program primární prevence rizikového chování „Cesta k odpovědnosti“ – nižší i vyšší gymnázium

72 000 Kč

Dotace MŠMT

Zajištění ubytování španělských lektorů

50 000 Kč

Dotace MŠMT

Metropolitní program (výuka konverzace a reálií v cizích jazycích)

408 000 Kč

Dotace MHMP

Odborná stáž ped. pracovníků na SŠ ve Španělsku

55 000 Kč

Nadace MHMP Cesta ke vzdělání

Program primární prevence rizikového chování „Cesta k odpovědnosti“

81 200 Kč

Rada rodičů GyBu

Z. Bednářová, ředitelka školy

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy