Gymnázium Budějovická

Granty a dotace v roce 2017/2018

Naposledy upraveno , GyBu admin

Ve školním roce 2017/2018 byly na základě našich žádostí našemu gymnáziu přiděleny a realizovány tyto granty a dotace:

Dotace z operačního programu Evropského sociálního fondu OP VVV (tzv. šablony pro školy)

1 271 355 Kč

ESF

Studijní výměna s partnerskou školou v Salamance ve Španělsku

162 000 Kč

Grant MHMP

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na rok 2017

Zdravý start – zdravá třída

28 400 Kč

Grant MHMP

Přidělení prostředků v programu Excelence SŠ (příprava, účast a umístění studentů ve vybraných olympiádách a soutěžích)

167 558 Kč

MŠMT

Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání (zajištění ubytování španělských lektorů)

50 000 Kč

Dotace MŠMT

Metropolitní program (výuka konverzace a reálií v cizích jazycích)

525 000 Kč

Dotace MHMP

Oslavy 60. výročí založení školy

60 000 Kč

Dotace MHMP

Program primární prevence rizikového chování „Cesta k odpovědnosti“

81 200 Kč

Rada rodičů GyBu

Z. Bednářová, ředitelka školy

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy