Gymnázium Budějovická

Granty a dotace v roce 2018/2019

Naposledy upraveno , GyBu admin

Ve školním roce 2018/2019 byly na základě našich žádostí našemu gymnáziu přiděleny a realizovány tyto granty a dotace:

Dotace z operačního programu Evropského sociálního fondu OP VVV (tzv. šablony pro školy)

1 271 355 Kč

ESF

Studijní výměna s partnerskou školou v Salamance ve Španělsku

180 000 Kč

Grant MHMP

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na rok 2019

Zdravý start – zdravá třída

19 900 Kč

Grant MHMP

Přidělení prostředků v programu Excelence SŠ (příprava, účast a umístění studentů ve vybraných olympiádách a soutěžích)

159 000 Kč

Dotace MŠMT

Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání (zajištění ubytování španělských lektorů

51 000 Kč

Dotace MŠMT

Metropolitní program (výuka konverzace a reálií v cizích jazycích)

485 000 Kč

Dotace MHMP

Program primární prevence rizikového chování „Cesta k odpovědnosti“

184 300 Kč

Dotace MŠMT

Podpora nadstandardních programů a aktivit studentů školy

167 600 Kč

Rada rodičů GyBu

Všechny žádosti a realizace grantových a dotačních programů vyžadují také nadstandardní úsilí a práci vedení školy, některých učitelů a zaměstnanců školy, bez kterých by škola na tyto akce a aktivity nedostala finanční prostředky a tyto akce by nemohly být realizovány.

Z. Bednářová, ředitelka školy

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy