Gymnázium Budějovická

Poskytování informací

V přílohách najdete vše, co vyplývá ze zákona o svobodném přístupu k informacím. Některé údaje jsou uvedeny rovněž ve výroční zprávě školy.