Gymnázium Budějovická

Spolupráce s Radou rodičů

Naposledy upraveno , Zdeňka Bednářová

Rada rodičů byla založena v souladu s novým občanským zákoníkem a jejím cílem je naplňování tohoto společného zájmu členů: zajištění podmínek pro co nejvyšší úroveň vzdělání a výchovy studentů gymnázia. Rodiče prostřednictvím této rady poskytují škole nemalou finanční pomoc na nadstandardní akce a aktivity, které by si škola a mnozí studenti nemohli jinak dovolit, např. na zahraniční výměny a poznávací zájezdy, na divadelní představení v cizích jazycích, na studentské kongresy a konference v ČR i v zahraničí, na vydávání studentského časopisu GyBeat, na mnoho sportovních soutěží a turnajů (Gybu liga, GybuBudCup, GybuBeachCup, lední hokej), na kurzy první pomoci pro studenty a na mnoho dalších vzdělávacích, kulturních i sportovních akcí. Rodiče také každoročně organizují maturitní ples, který se koná vždy v pražské Lucerně.

Zakládajícími členy Rady rodičů jsou: Ing. Lucie Libovická (předseda výkonného výboru), Helena Pážíková, Jan Dörrer a Jana Hrdličková (členové výkonného výboru).

Název spolku: Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680

Sídlo: Budějovická 680/17, 140 00 Praha 4

IČO: 03472582

Č.ú.: 2400689635/2010 Fio banka

Právní forma: spolek

Výše příspěvku na 1 rok: 600 Kč za 1 žáka, 800 Kč za 1 žáka v bilingvě (prosím, pošlete peníze na uvedený účet nejpozději do 1. 12. daného kalendářního roku pod správným VS, který Vám sdělil třídní učitel). Děkuji.

Přílohy
Stanovy-RR-GyBu.docx Stáhnout
Autor
Zdeňka Bednářová

ředitelka školy