Gymnázium Budějovická

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na Gymnáziu Budějovická funguje již od roku 1995, kdy se ke službě výchovného poradenství připojilo i pedagogicko-psychologické poradenství. Od roku 2005 potom i služby školního metodika primární prevence. V současné době je cílem ŠPP hlavně pomoc studentům, jejich rodičům i pedagogickému sboru v oblastech jako je zvládání nároků studia na našem gymnáziu, zvládání zátěže, stresu, poradenství v souvislosti s volbou další vzdělávací nebo profesní cesty, péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i poradenství při řešení jakýchkoliv osobních, vztahových neborodinných obtíží.

Naším záměrem je nabídnout a v případě zájmu poskytnout bezpečnou a důvěryhodnou poradenskou službu, která je současně efektivní a vede k řešení aktuálních problémů, které vás nebo vaše okolí tíží.

Naše činnost je vázána zákonnými normami, profesním etickým kodexem, samozřejmostí je váš souhlas s naším působením a zachovávání naprosté diskrétnosti. Služby ŠPP nabízíme jako možnost, je jen vaší volbou, zda ji využijete.

Výhodou ŠPP je znalost vnitřního prostředí školy, těsná vazba na pedagogický sbor i na vedení školy a neustálá blízkost studentům i jejich případným potížím. Právě díky znalosti vývoje vzniku problému je možné ho začít řešit okamžitě.

Úzce spolupracujeme s Pedagogicko – psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4, která nám poskytuje průběžné konzultace, metodickou pomoc a vlastní zkušenosti z řešení podobných problémů v jiných školách.

Veškerá činnost ŠPP je pro uživatele služby bezplatná.

Existence ŠPP není financována žádným vnějším zdrojem (např. evropské fondy, granty), jde o vlastní iniciativu našeho gymnázia.

Neoddělitelnou součástí poradenských služeb na našem gymnáziu je úzká spolupráce s vedením školy, s jednotlivými třídními učiteli, s vyučujícími výchov i s pedagogy, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů.

Více a podrobněji o činnosti ŠPP naleznete v sekci „pro studenty“.