Gymnázium Budějovická

Školská rada od 18. 9. 2018

Naposledy upraveno , Zdeňka Bednářová

Do poslední školské rady byli dne 18. 4. 2018 zvoleni 2 zástupci z řad profesorského sboru:

Mgr. Jan Kvirenc,

Mgr. Nataša Šimků,

2 zástupci z řad zletilých žáků (absolventů) a rodičů nezletilých žáků:

JUDr. Sylvie Donthová, Ph.D.,

Michal Mrázek, absolvent, nyní student ČVUT v Praze.

Dne 18. 9. 2018 jmenovala Rada hlavního města Prahy na tři roky do školské rady dva své zástupce:

Mgr. Martu Semelovou

a Ing. Petra Horálka

Autor
Zdeňka Bednářová

ředitelka školy