Gymnázium Budějovická

Úspěchy studentů

Naši studenti se každoročně zapojují do velkého množství nejrůznějších soutěží od školních kol až po kola celostátní a mezinárodní, v nichž často obsazují přední místa.

GYBU na Pražském přeboru v šachu

, Aleš Krupička

I letos se naši studenti zúčastnili Pražského přeboru školních družstev v šachu. Tentokrát se konal v prostorách budovy ZŠ Štěpánská a účast byla opravdu velká. Šachové souboje zde sváděli hráči a…

Úspěchy ve fyzice

, Marie Pšenicová

Náš student Richard Veselý zaznamenal velký úspěch ve fyzikální olympiádě. V krajském kole se umístil na 3. místě, takže postupuje do celostátního kola, které se uskuteční 26. 2. – 1. 3. 2019 v…

Cena Praemium Bohemiae 2018

, Marie Pšenicová

Naši studenti Vojtěch Brož, Jiří Janoušek a Richard Veselý získali cenu Praemium Bohemiae 2018 ze strany Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji, a to za své úspěchy na mezinárodních olympiádách v…

Úspěch našeho studenta v mezinárodní IT soutěži

, Zdeňka Bednářová

Student Olivera Laryea z maturitního ročníku byl velmi úspěšný v mezinárodní soutěži v oboru IT pořádanou společností IBM. Cílem bylo vytvořit chatbota (program/robot, který simuluje lidskou…

Podzimní čtení v Café Louvre

, Marie Pšenicová

Stalo se již pravidlem, že první listopadový pátek pořádá PhDr. Ivana Maršálková z Gymnázia Nad Štolou literární soutěž pro studenty pražských gymnázií Budějovická, Elišky Krásnohorské, Na Zatlance,…

Naši absolventi úspěšní na FEL ČVUT

, Zdeňka Bednářová

Naši absolventi byli a jsou jsou úspěšnými studenty na FEL ČVUT v Praze, jak dokládá dopis děkana této fakulty pana prof. Ing. Pavla Ripky, CSc.