Gymnázium Budějovická

Úspěch v celostátním kole olympiády ve španělském jazyce

Naposledy upraveno , Renata Trnková

Po vítězství v krajském kole olympiády ve španělském jazyce se naši studenti zúčastnili jejího celostátního kola. Soutěž se konala 21.května v „srdci španělské kultury", v reprezentativních prostorách Institutu Cervantes v Praze. Velký počet soutěžících potvrdil stále stoupající zájem o španělštinu. V úvodní části naši studenti statečně čelili poslechovému testu a otázkám z oblasti reálií. Vysoké bodové ohodnocení získali především za ústní projev. Ředitel Institutu Cervantes Ramiro Villapadierna svým proslovem uvedl slavnostní vyhlášení výsledků, které proběhlo za účasti zástupců Ministerstva školství, mexické a venezuelské ambasády. Španělský velvyslanec pan Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín pronesl ke studentům srdečný projev a byli jsme pyšní, když právě z jeho rukou převzal diplom za 1. místo Matěj Pros.

Zuzana Metáková ze 4.A se také umístila v první desítce. Oběma studentům gratulujeme k úspěchu obstát v tak velké konkurenci. ¡Enhorabuena!

Edita Mužíková Paclíková

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Renata Trnková