Gymnázium Budějovická

Úspěchy studentů

Naši studenti se každoročně zapojují do velkého množství nejrůznějších soutěží od školních kol až po kola celostátní a mezinárodní, v nichž často obsazují přední místa.

Naši nejlepší na Staroměstské radnici

, Renata Trnková

V pondělí 13. června byli naši žáci, kteří se v tomto školním roce úspěšně zúčastnili soutěží vyhlašovaných a spolu vyhlašovaných MŠMT ČR a Magistrátem hlavního města Prahy, pozváni do Brožíkovy síně…

Fyzika – poděkování za reprezentaci

, Stanislav Šimandl

Na konci školního roku 2014/2015 proběhlo v učebně fyziky poděkování studentům, kteří vzorně reprezentovali školu. Výborných výsledků tak bylo dosaženo zejména ve Fyzikální olympiádě a soutěži Fykos.

Úspěšní studenti na Staroměstské radnici

, Renata Trnková

V pátek 19. června byli na Staroměstskou radnici pozváni středoškolští studenti, kteří v letošním školním roce obsadili přední místa v soutěžích vyhlášených ministerstvem školství. Naši školu…

Přijetí úspěšných studentů v Brožíkově síni

, GyBu admin

Ve středu 11. 6. 2014 byli úspěšní studenti našeho gymnázia slavnostně přijati v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze, kde byly oceněny jejich výborné výsledky v soutěžích vyhlašovaných MŠMT…