Gymnázium Budějovická

Úspěch v jazykové soutěži Eurolyra

Naposledy upraveno , Renata Trnková

7. prosince.2015 se vydali naši studenti do jihočeského Tábora, aby se zúčastnili 1. ročníku recitační soutěže v cizích jazycích Eurolyra. Soutěž se konala pod záštitou Gymnázia Pierra de Coubertina a konala se v prostorách městské knihovny. V porotě zasedli nejen vyučující cizích jazyků, ale také rodilí mluvčí a zástupci velvyslanectví. Zatímco v 1. kole recitovali studenti báseň či dramatický text dle svého výběru, do 2. kola postoupili jen ti nejlepší a čekala na ně recitace zcela neznámého textu. Mezi nejpočetněji zastoupené jazyky patřila angličtina, těsně následována španělštinou. Slavnostní vyhlášení se konalo v historických prostorách Gymnázia Pierra de Coubertina. Sérii projevů zahájil ředitel gymnázia RNDr. Miroslav Vácha. V anglickém jazyce naši školu reprezentovala Carolina García z 2.D a dnes má ve svých rukou diplom s 1. místem. Jiří Petříček z 8.B postoupil s recitací anglické básně do 2. kola a ve velké konkurenci se umístil v první pětici soutěžících. Španělštinu, o které se říká, že je jazykem poezie par excellence, si zvolil Matyáš Demartini z 2.E. S básní Ciudad sin sueňo od Federica García Lorcy se umístil na krásném 1. místě. Všem studentům gratulujeme a vážíme si toho, že v době, která příliš nepřeje poezii, šli s kůží na trh nejen se znalostí jazyka, ale odhalili i část svého srdce.

Edita Mužíková-Paclíková

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Renata Trnková