Gymnázium Budějovická

Výsledky soutěží

Studenti naší školy se každý rok zúčastňují mnoha národních i mezinárodních soutěží a olympiád, které vyhlašuje MŠMT, MHMP, španělská ambasáda a mnoho dalších organizací, nadací, společností a spolků. Výsledky soutěží a časté úspěchy studentů jsou vždy shrnuty ve výroční zprávě školy (příloha 6 a 7) a aktuálně se zveřejňují každý týden v BUTIGu.

V listopadu se na GYBU vždy piškvorkuje

, Aleš Krupička

Letošní turnaj v piškvorkách se odehrál 15. listopadu. Jako každoročně se k nám sjeli zájemci o tuto logickou hru z celé Prahy a jako každoročně svou kvalitou vyčnívali studenti GYBU.Bohatá účast…

Ekologická olympiáda - Národní kolo

, Jarmila Eckschlagerová

Ve dnech 2. 6. až 5. 6. se konalo národní kolo ekologické olympiády v Jizerských horách na Jizerce. Program byl náročný. Po testech všeobecných znalostí a praktickém určování přírodnin studenti…

Olympiáda ve španělském jazyce 2016

, Renata Trnková

S radostí oznamujeme, že v letošním roce se naši studenti opět umístili na předních místech v olympiádách ze španělského jazyka. 15. března proběhlo v Praze krajské kolo, kde naši školu vzorně…

Biologická olympiáda - školní kolo kategori A, B 2016

, Jarmila Eckschlagerová

V úterý 9. února proběhla na naší škole biologická olympiáda kategorie A a B . Soutěžilo 12 studentů vyššího gymnázia.V kategorii A byli úspěšnými řešiteli studenti Václav Smutný 8. A (1. místo),…

Úspěch v jazykové soutěži Eurolyra

, Renata Trnková

7. prosince.2015 se vydali naši studenti do jihočeského Tábora, aby se zúčastnili 1. ročníku recitační soutěže v cizích jazycích Eurolyra. Soutěž se konala pod záštitou Gymnázia Pierra de Coubertina…

Mistrovství ČR ve finanční svobodě

, Renata Trnková

Dne 10.6.2015 se na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze konal druhý ročník Mistrovství České republiky ve finanční svobodě.Naši školu reprezentovala dvě družstva studentů ze 4.A ve složení Jan Hes, Andrea…