Gymnázium Budějovická

Výsledky soutěží

Studenti naší školy se každý rok zúčastňují mnoha národních i mezinárodních soutěží a olympiád, které vyhlašuje MŠMT, MHMP, španělská ambasáda a mnoho dalších organizací, nadací, společností a spolků. Výsledky soutěží a časté úspěchy studentů jsou vždy shrnuty ve výroční zprávě školy (příloha 6 a 7) a aktuálně se zveřejňují každý týden v BUTIGu.

Concours de français

, GyBu admin

V pondělí 27. ledna 2014 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzační soutěže ve francouzštině, soutěžilo se ve dvou kategoriích (A1 a B2) v disciplinách poslech, popis obrázku a řízená…

Dny Frankofonie

, GyBu admin

V rámci akce Dny Frankofonie pořádané Francouzským institutem v Praze a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, se naše škola tradičně zúčastnila soutěžní části pro studenty francouzského jazyka. Letos…