Gymnázium Budějovická

Maturity

79-41-K/81 osmileté všeobecné studium (2019)

, GyBu admin

Koncepce maturit podle z. 561/2004 Sb. (školský zákon – ŠZ) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (www.nova.maturita.cz) Školní rok 2018/2019 …

79-41-K/41 čtyřleté všeobecné studium (2019)

, GyBu admin

Koncepce maturit podle z. 561/2004 Sb. (školský zákon – ŠZ) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (www.nova.maturita.cz) Školní rok 2018/2019 …

Školní seznam literárních děl (2019)

, GyBu admin

Pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury stanoví škola školní seznam literárních děl. Z tohoto seznamu si do 31. března každý student podle platných kritérií…

Maturita 2018 ve 4.E

, GyBu admin

Ve dnech 16. až 21. května 2018 proběhly na našem gymnáziu ústní zkoušky společné a profilové části maturit ve třídě 4.E. K jejich hladkému průběhu a přátelské atmosféře přispěl velkou měrou…

Maturita 2018 v 6.D

, GyBu admin

Květen již tradičně patří maturantům. Probouzející se příroda symbolicky provází první velkou životní zkoušku. Nejinak tomu bylo i letos. Náročná zkouška ve španělském jazyce prověřila znalosti…

Maturita 2018 v 8.A

, GyBu admin

Společná a profilová část ústních maturitních zkoušek proběhla ve třídě 8.A v termínu 23. 5. až 28. 5. 2018. Funkci předsedy maturitní komise vykonávala Mgr. Dana Bimková z Gymnázia Nad Štolou v…