Gymnázium Budějovická

Maturity

Maturita 2018 ve 4.E

, GyBu admin

Ve dnech 16. až 21. května 2018 proběhly na našem gymnáziu ústní zkoušky společné a profilové části maturit ve třídě 4.E. K jejich hladkému průběhu a přátelské atmosféře přispěl velkou měrou…

Maturita 2018 v 6.D

, GyBu admin

Květen již tradičně patří maturantům. Probouzející se příroda symbolicky provází první velkou životní zkoušku. Nejinak tomu bylo i letos. Náročná zkouška ve španělském jazyce prověřila znalosti…

Maturita 2018 v 8.A

, GyBu admin

Společná a profilová část ústních maturitních zkoušek proběhla ve třídě 8.A v termínu 23. 5. až 28. 5. 2018. Funkci předsedy maturitní komise vykonávala Mgr. Dana Bimková z Gymnázia Nad Štolou v…

Maturita 2018 v 8.B

, GyBu admin

Ústní část maturitních zkoušek ve třídě 8.B proběhla ve dnech 23. 5. – 28. 5. za předsednictví Mgr. Marcely Skolilové z Gymnázia Arabská v Praze. Většina studentů předvedla vynikající výkony.…

Termíny předávání maturitních vysvědčení

, Zdeňka Bednářová

Absolventům třídy 6.D budeme předávat maturitní vysvědčení ve velkém sále Institutu Cervantes v Praze ve čtvrtek 24. 5. 2018 od 15 hodin.Absolventům třídy 4.E budeme předávat maturitní vysvědčení ve…

Matematika +

, Renata Trnková

Vážení, k didaktickému testu "matematika +" se prosím dostavte ve středu 9. 5. 2018 nejpozději v 9:40 do budovy Gymnázia Budějovická 680. Při prezenci ve vestibulu školy obdržíte lístek s uvedeným…

Termíny ústních maturitních zkoušek

, Renata Trnková

Ústní maturitní zkoušky v jarním termínu budou pro třídy 6.D a 4.E probíhat ve dnech 16.–22. 5. 2018, pro třídy 8.A a 8.B ve dnech 23.–29. 5. 2018.