Gymnázium Budějovická

79-41-K/41 čtyřleté všeobecné studium (2016)

Naposledy upraveno , GyBu admin

Koncepce nových maturit podle z. 561/2004 Sb. (školský zákon – ŠZ) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Školní rok 2015/2016

Přechodná ustanovení – ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky jedné úrovně, přihláška do 1. 12. 2015:

  1. z českého jazyka a literatury (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí) – školní seznam literárních děl
  2. z cizího jazykaangličtina, španělština, francouzština, němčina (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí) nebo z matematiky (pouze didaktický test)

Žák úspěšně vykoná společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykonal obě povinné zkoušky. Žák opakuje jenom tu část zkoušky, u které neuspěl.

Žák může konat navíc nejvýše 2 nepovinné zkoušky (z předmětů cizí jazyk – A, N, Fr, Šp – nebo matematika), opravné nepovinné zkoušky se nekonají.

Profilová část

V profilové školní části (§ 79 ŠZ) jsou povinné 2 zkoušky (jedné úrovně stanovené školou) a max. 2 nepovinné zkoušky:

1. a 2. povinná zkouška se volí z nabídky

Český jazyk a literatura,
Cizí jazyk (angličtina, španělština, francouzština, němčina)
Ústní zkouška před komisí
Dějepis
Zeměpis
Společenské vědy
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika
Est. výchova – hudební Ústní zkouška před komisí + rozbor hudební ukázky
Est. výchova – výtvarná Ústní zkouška před komisí + výtvarná práce

Nepovinná zkouška (max. 2)

Všechny předměty z předchozí nabídky, které si žák nevybral jako povinné a Matematika+.

Podmínky:

  1. Pokud si žák vybere ve společné části povinnou zkoušku z matematiky, musí v profilové části konat povinnou zkoušku z cizího jazyka.
  2. Pokud si žák vybere ve společné části i v profilové části povinnou zkoušku z cizího jazyka, musí to být pokaždé jiný cizí jazyk (viz tabulka).

V Praze dne 14. 9. 2015

Z. Bednářová, ředitelka školy

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy